Leir-og lederutvikling i UNG

Leir-og lederutvikling i UNG

UNG satser på å utvikle og bygge gode og sunne ledere. På leirene og i samlingene gjennom året får unge ledere verdifulle erfaringer og innsikt.

Misjonskirken UNG arrangerer mange leirer og samlinger hvert år. Vi regner med at det er over 1 500 deltagere årlig. Leirene er ikke bare gjennomføring av leiren, men en viktig arena der unge mennesker blir trent i å være ledere og ha ansvar for oppgaver. Dette er ofte starten på at de går videre til nye lederoppgaver, og flere ser vi blir gode ledere i misjonskirkenes barne- og ungdomsarbeid. Deltagerne på leirene og samlingene er i hovedsak barn og ungdom fra våre misjonskirker og UNG-grupper i hele landet.

Vi i UNG jobber mye med tilrettelegging, ressursutvikling og oppfølging for å kunne ha denne langsiktige satsingen. Vi vet at de drar stor nytte av dette, når unge ledere kommer tilbake til sine hjemplasser. Dette er en byggende satsing som vi setter høyt. Økonomisk støtte er derfor viktig å ha for at vi får flere gode og sunne ledere både i misjonskirkene og i vårt felles virksomhet.

Takk for støtte til dette. #verdensbesteledere

Vi arrangerer blant annet følgende leirer og samlinger:

Camp Stagdive og Påske-Stagedive, Across, Drive lederskole, UNG lederkonferanse, Innpust for menighetsansatte barne- og ungdomsledere, tweens-leir, korpsleir i Misjonskirken Speiderkorps, Kombikurs for speiderledere.

 

Leir-og lederutvikling i UNG

Powered by Cornerstone