Vårt arbeid i Polen. Julekampanjen 2022

Vårt arbeid i Polen. Julekampanjen 2022

Vårt arbeid i Polen
Hovedkontakten vår er med misjonskirken i Lublin, en universitetsby sørøst for hovedstaden Warszawa.Her støtter vi menighetens misjonsturer til Ukraina, familieleirstedet Kunow, og en fornyet satsing på menighetsplanting.

Les mer om arbeidet på mknu.no/polen.

Julekampanjen 2022
Julekampanjen 2022 gikk til vår søsterkirke i Polen og spesifikt deres arbeid med flyktninger fra Ukraina. Fokuset ligger på nødhjelp og et langsiktig arbeid for fremtid og håp for flyktninger som har bosatt seg i Polen. 

Les mer om arbeidet på mknu.no/julekampanjen

Polen - vårt arbeid i landet

Powered by Cornerstone