Vårt arbeid i Onesti

Vårt arbeid i Onesti

Menigheten i Onesti, nord i Romania, er i god vekst. Det er et omsorgsfullt menighetsfellesskap med et sterkt diakonalt engasjement, særlig rettet mot romfolket.

Les mer om arbeidet på mknu.no/onesti.

Romania - menighetsarbeid, Onesti

Powered by Cornerstone