Ja takk!

Jeg vil bli fastgiver til Takk & Pris.

På den måten vil jeg bidra både til fellesskapet og til det utadrettede arbeidet i min lokalmenighet.

Jeg ønsker at 20 prosent av min gave skal gå til følgende menighet (søk/velg for å gå videre til registrering):
Powered by Cornerstone